Producent: Koncernevent Pulsen

Producent och projektledare för Pulsens årliga koncerninformation i december 2020 som gick ut digitalt till ca 300 medarbetare. I uppdraget hanterade jag bland annat förproduktion av videoinslag, vinjetter och grafik, körschema och planering, bildproduktion och sändningsledning med mera.

Produktionen gjordes i samarbete med Pulsens marknadsavdelning. För tekniken stod Nöjesvärdarna och eventet sändes live från Pulsen Konferens i Borås.