Om Hallgren Media

Uppgiften är att skapa kommunikation som får goda idéer att växa.

Jag grundade Hallgren Media år 2020 eftersom jag älskar bra kommunikation. Och jag mötte samtidigt alldeles för många svenska B2B-bolag som inte visade upp sina bästa sidor vilket kändes trist. Bra bolag och goda idéer behöver få möjlighet att växa, och mitt sätt att hjälpa till med det är inom marknadsföring och kommunikation. Så därför gör jag det jag gör. Också för att det är fantastiskt kul förstås. Den vision jag satte upp för mitt bolag är att skapa kommunikation som får goda idéer att växa. 

In i bolaget tog jag 20 års erfarenhet inom kommunikation och marknad från både svenska och internationella organisationer. Jag har bland annat arbetat som CMO på techkoncernen Pulsen Group och hälsoklubben Hagabadet, som webbansvarig på Chalmers tekniska högskola och som brand manager på World Class International. 

Jag har byggt upp och drivit marknadsavdelningar från grunden i entreprenöriella bolag, lett team, projekt, deltagit i ledningsgruppsarbete och har under tiden byggt en riktigt bra kompetens kring att skapa kostnadseffektiv, resultatinriktad och kommersiellt betydelsefull kommunikation för verksamheter inom olika branscher. 

Därför kan jag idag leverera ett brett utbud av kommunikationstjänster både strategiskt och operativt – allra helst båda i en vacker kombination – och gillar allra mest att arbeta långsiktigt tillsammans för att skapa bra, hållbara och tydliga resultat. 

Läs gärna mer om mina tjänster på sidorna nedan, och mer om mig hittar du framför allt på LinkedIn där jag såklart gärna  connectar med dig. 

Exempel på tjänster – från ax till max – för din kommunikation...

Byggstenar

Ibland behöver man börja, eller börja om, från grunden för att få en bra start. För att arbeta effektivt med kommunikation behöver vissa saker finnas på plats. Ju stadigare grund man står på desto stabilare blir bygget.

Storytelling

Det finns alltid en historia som är värd att berätta. En av mina absoluta styrkor är att hitta kärnan i information och sedan kunna formulera om och paketera budskap i format som funkar bra hos målgruppen. 

Synlighet

För att du ska kunna dela med dig av ditt budskap måste du synas för dina mottagare. Varumärken byggs starka genom långsiktigt konsekvent arbete, men mår också bra av stöttning av betald synlighet.

Få det gjort

Ibland måste det bara bli gjort. Men det är inte alltid lätt att veta hur. Här kommer min breda erfarenhet till pass och gör att jag snabbt kan hoppa in där behovet är som störst för att stötta verksamheten i vardagen.