Hållbarhet och CSR

För mig känns det rätt självklart att ett värdefullt företag ska vara en positiv kraft i världen och tillföra långt mer än den tar. Hållbarhet över tid var därför en grundförutsättning när jag drog i gång Hallgren Media hösten 2020. Jag är soloföretagare och det är självklart inga stora planer som är i rörelse, men kanske ändå väl så viktiga.

Det handlar om en hållbar arbetsmiljö för min egen del – med en lagom mängd och rätt typ av uppdrag för att hela tiden utveckla och inspirera mig och ge förutsättningar för riktigt bra värde till mina kunder.

Det handlar om en ekonomisk hållbarhet för bolaget, helt enkelt för att kunna existera under lång tid och för att kunna skapa förutsättningar för den hållbara arbetsmiljön och riktigt goda samarbeten med andra.

Det handlar om en miljömässig hållbarhet. Vi står inför enorma utmaningar kring klimat och miljö, och för att inte bli helt handlingsförlamad inför dem kan det vare bra att minnas den slitna, men välfungerande, klyschan: ”ingen kan göra allt, men alla kan göra något” och hitta konkret och positiv förändring där det är möjligt.

Jag har valt att jobba som ensam anställd inom bolaget och i stället bygga team och nätverk av likasinnade utifrån vad varje projekt behöver. Jag arbetar huvudsakligen digitalt från ett hemmakontor och har ett relativt begränsat behov av tjänsteresor. Bolagets huvudsakliga klimatpåverkan kommer därför främst från resor, inköp av teknik, el och diverse molntjänster och digitala tjänster. En schablonuppskattning ger att bolaget generar ca 0,7 ton CO2/år.

Parallellt med min privata klimatpåverkan försöker jag såklart minska detta, till exempel genom att öka livslängden på teknisk utrustning genom att köpa begagnade prylar där det funkar – eller genom att ställa rätt krav på leverantörerna. Jag försöker också göra en positiv påverkan där jag kan, till exempel genom initiativen här intill. 

Några bra saker Hallgren Media gör:

Jag klimatinvesterar i att plantera träd. Genom plantmore.com kommer jag i år plantera 80 nya träd i Litauen som kommer få växa där under 70 år framåt. De hjälper, på sikt, till att ta hand om runt 4 ton koldioxid och förbättrar det lokala ekosystemet.

På kontoret, och privat, använder jag 100% förnybar el märkt ”Bra miljöval”

Jag arbetar när jag kan pro bono tillsammans med organisationen From One to Another för att ge flickor i Kenya möjlighet till utbildning. Inför höstterminen 2021 fick hela 312 flickor stipendier och därmed större frihet att välja sin egen framtid.