Digitala event och hybridevent

Den goda mötesupplevelsen.

Att skapa goda upplevelser av digitala event och hybridevent ställer nya krav på dig som mötesarrangör.

För inte så länge sedan var det fysiska mötet det vanligaste. Vi anordnade träffar, konferenser och evenemang och vi träffades på olika platser runt om i världen. Nu har vi under ett par år levt med digitala event som den allra vanligaste mötesformen. Både det fysiska mötet och det digitala eventet har sina fördelar och nackdelar. Vi kommer inte gå tillbaka till enbart det ena eller det andra i framtiden.

Hybrideventet kommer sannolikt bli det vanligaste sättet att träffas i större sammanhang. Vissa kommer välja att vara på plats, andra kommer välja att delta digitalt.

Valfriheten gör att ännu fler människor än tidigare får möjlighet att träffas, få kunskap och dela erfarenheter. Utmaningen ligger i att skapa en lika bra upplevelse för alla deltagare oavsett vilken form man deltar i. Lika bra, men inte nödvändigtvis likadan. Med rätt stöttning för ditt event ser du till att nyttja fördelarna med varje eventform för att bäst sprida ditt innehåll till dina deltagare.

Varje möte har ett syfte, och ett mål att uppfylla. Vägen dit kan se väldigt olika ut. En guide är bra på att leda rätt.

Hallgren Media har lång erfarenhet av att skapa både fysiska och digitala event. Med en digital eventkoordinator och producent slipper du fundera på mötets alla praktiska delar. Tillsammans med vår teknikpartner kan vi också lösa allt från enklare webinar till storslagna galor. Det gör att du kan fokusera helt på innehållet och samtidigt lyfta ditt event och deltagarnas upplevelse till nästa nivå. 

Ditt möte är viktigt för dina deltagare och det har unika förutsättningar och möjligheter. Låt oss börja med ett enkelt samtal och titta på vad vi tillsammans kan göra för att uppnå syftet och skapa en bra upplevelse. 

Checklista: Så skapar vi goda digitala event och hybridevent

Varje projekt inleds med att möte där vi går igenom vilka förväntningar du har på eventet. Vilka vill du nå fram till, vad vill du åstadkomma och hur ser målbilden ut?

Digitala event kan hållas på många olika sätt, från enkla möten till tv-liknande produktioner, så vi pratar också om ambitionsnivå, budget och förväntat resultat så att vi jobbar åt samma håll från ruta ett. 

Utifrån det inledande mötet tar vi fram en rekommendation på vilken typ av digitalt event som bäst löser ditt behov tillsammans med ett projektförslag och en kostnadsbild. Om allt känns ok går vi vidare och startar upp projektet. 

Från den här punkten driver vi med fördel alla praktiska delar i projektet så att du kan fokusera på det budskap du vill förmedla. 

Förberedelse är nyckeln till framgång. Vad som behöver ordnas före eventet beror på vad det är för digitalt event. Uppgifter som vi ofta ansvarar för inför ett digitalt event eller hybridevent är till exempel: 

 • Skapa en kommunikationsplan för eventet.
 • Sätta upp landningssida för eventet och ta fram marknadsmaterial för eventet.
 • Sätta upp lämpliga plattformar för livestreaming av eventet. 
 • Hantera bokningar och kommunikation med deltagarna.
 • Förproducera vinjetter, grafik och videoinslag till eventet. 
 • Hitta lämplig lokal för eventet och designa studiomiljön både utifrån tekniska krav och utseende. 
 • Ta fram körschema för sändning och planera in repetioner. 
 • Om du vill kan vi även hjälpa till med innehållet på det digitala eventet för att föra ut ditt budskap, som att skriva manus, rekommendera moderatorer och talare och lätta till pausunderhållning.

När eventet går live är det mycket att tänka på och vår roll är att se till att allt flyter på som planerat både i studion och på webben.

Exempel på vad vi göra under det digitala eventet är ofta:

 • Hantera all teknik både i studio och på eventplattform – kameror, ljus, ljud med mera.
 • Skapa en trygg miljö för de de som deltar framför kamerorna.
 •  Agera producent med helikopterblick på att alla delar fungerar som de ska, så att ni kan fokusera på att leverera budskapet.
 • Vara sändningsledare, teknisk chef eller bildproducent under sändningen.
 • Skapa engagemang och interaktion hos deltagarna genom chattar, polls och liknande.
 • Hantera eventets kommunikationskanaler, som webbplats, social kanaler, hashtags etc medan sändningen pågår.
 • Hjälpa till att sprida information om eventet i sociala kanaler och skapa synlighet kring det även utanför deltagargruppen om det är ett publikt event.

Ett digitalt event tar inte slut när kamerorna stängs av. För att nå det resultat du är ute efter är det bra att följa upp med deltagarna och se till att eventet får ett förlängt liv i din övriga kommunikation.

Exempel på saker vi ofta gör efter ett digitalt event är:

 • Snabbt återkoppla till deltagarna med tackbrev, enkäter och annan kommunikation.
 • Samla ihop material från eventet, som presentationer, och se till att det görs tillgängligt i efterhand.
 • Skapa content av eventet, så att det får lång livslängd och förser webb och sociala kanaler med bra innehåll, exempelvis genom att klippa om inspelat material eller att skriva artiklar som lyfter innehållet.   

Det vi alltid gör är att placera ditt digitala event eller hybridevent i ett sammanhang. När det passar in väl i din övriga kommunikation och marknadsföring kommer det också ge bäst resultat även på lång sikt. 

Oavsett vilken typ av digitalt event du är ute efter ser vi till att göra det till en riktigt bra mötesupplevelse både för dina deltagare och för dig som arrangör.

Vanliga typer av digitala event

Professionella webinar

Stärk din thought leader-position och dela med dig av din kunskap med egna webinar. Ett webinar är oftast mellan 30-60 minuter långt och kan både vara förinspelat och livesänt.

Webinaret gör sig bäst när det fokuserar på ett specifikt ämne eller området och används ofta för att hjälpa kunderna hitta lösningar på utmaningar de brottas med, med hjälp av dina produkter eller tjänster. 

Livesändningar

Att livesända ett event, livestreaming, ger det närvaro och nerv. Detta händer här och nu. Och det ger såklart en stor närhet till deltagarna som du kan engagera direkt i sändningen.

För de lite mer mer avancerade sändningarna är det skönt att jobba med en partner ser till att du slipper tänka på teknik, plattformer och tidsplaner. Då kan du fokusera helt på ditt innehåll istället, och veta att både du som arrangör och dina deltagare får en bra upplevelse. 

Hybrid­event

Hybridevent är en kombination av en traditionell konferens eller föreläsning och ett digitalt event.

Hybrideventet ger alla möjlighet att delta på ditt event på det sätt de önskar – på plats eller digitalt. Att skapa en lika bra – inte nödvändigtvis likadan – upplevelse oavsett hur man deltar kan däremot vara en utmaning för dig som arrangör. Här drar du god nytta av erfarenheten från de som skapat framgångsrika hybridevent tidigare. 

Utbildningar, träning och kurser

Digitala event och rörlig media kan vara oslagbart när det kommer till utbildningar och kurser. För att inte tala om fysisk träning när man inte kan eller vill komma till träningslokalen.

För utbildning, träning och kurser kan digitala event vara livesända, men de kan också vara förproducerade. Oavsett vilket kan du också återanvända det material du skapar i olika former och se till att deltagaren kan ta del av din kunskap på den tid och plats som passar allra bäst. 

Några exempel och kundcase

Bra internkommunikation med digitala event

Hallgren Media producerade Pulsen Groups digitala event CEO Talk i juni 2021 - ett internt digitalt event där information från stora delar av koncernen kommunicerades i ett intervju/talkshow-format.Livesändningen gick ut till hundratals medarbetare runt om i landet och var ett utmärkt sätt att öka kännedomen om bredden av verksamheter och projekt som finns inom Pulsenkoncernen.

Många deltagare på webinarserie

Hösten 2021 arrangerade Pulsen Integration en webinarserie kring identitetsområdet. De anlitade Hallgren Media för att öka antalet bokade deltagare på webinaren. Hallgren Media tog fram planering och marknadsmaterial och genomförde aktiviteter före webinaren och uppföljning efteråt och ökade deltagarantalet många gånger om.

Gala för flickors rätt till utbildning

I mars 2021 arrangerade välgörenhetsorganisationen From One to Another en helt digital välgörenhetsgala med namnet "Not all heroes wear capes". Galan leddes av Frida Boisen, Tobias Karlsson och Kristina Hagström Ilievska. Genom en blandning av underhållning, kunskap, auktioner, aktiviteter i sociala kanaler och mycket mer gav galan ett gott tillskott till From One to Anothers arbete i Kenya. Hallgren Media var projektledare för galan.