Marknads­tjänster på tapp

{

Strategier & storytelling, content & copy, video & webinar, smartare vardags­kommunikation och massa annat som ger dig fler affärer.

Med marknadstjänster ”på tapp” får du tillgång till den kompetens du behöver, när du behöver den. Utifrån min erfarenhet kan jag snabbt hoppa in som specialist i marknadsgruppen, leda kommunikationsprojektet eller ta plats i ledningsgruppen för marknadsarbetet under en interimperiod. 

Med ditt behov i förgrunden diskuterar vi oss fram till den bästa lösningen tillsammans. Ofta är denna typ av uppdrag antingen löpande på en viss omfattning varje månad, eller ad hoc när du behöver stöd i ett specifikt uppdrag. 

 • Löpande marknadssupport som självständigt levererar bäst effekt utifrån överenskomna mål, områden och budget. Denna form ger ofta en djupare affärsrelation, framförhållning och hög flexibilitet till en förmånlig månadskostnad. En stor fördel är också att du vet att resurser finns tillgängliga när du behöver dem.

 • Specifika uppdrag eller projekt till en fast projektkostnad.

 • Snabba insatser där det behövs specialistkompetens, fler händer eller en second opinion inom marknadsområdet, och där timmar debiteras löpande. 

Med hjälp av storytelling skapar du intresse och förtroende för din organisation. Det öppnar dörrar både för nya affärer och framtida rekryteringar. 

Varje bolag har en historia som är värd att lyssna på. En av mina absoluta styrkor är att hitta kärnan i information och sedan kunna formulera om och paketera budskap i format som funkar bra hos målgruppen.

Produktion av content till webb, media och sociala kanaler

 • Artiklar om ditt bolag och dina medarbetare
 • Kundcase där jag intervjuar dina nöjda kunder och samarbetspartner
 • PR & mediahantering
 • Nyhetsbrev 
 • Längre texter till rapporter, white papers,  årsredovisningar och liknande produktioner.
   

Videoproduktion

 • Video för B2B
 • Livestreaming
 • Webinar
 • Eventproduktion
 • Produktfilmer

Livesändningar och webinar är utmärkta sätt att skapa nära kontakt och stort engagemang hos dina kunder målgrupper. Det är också ett effektivt sätt att nå ut med ditt budskap.

Livesändningar kan ske på många olika sätt och med olika produktionskrav. Men det vanligaste är att jag kommer till dig med allt som behövs – kameror, ljus, ljud, sändningsutrustning – och riggar upp en enkel studio på ditt kontor. Och sedan kör vi helt enkelt. Du fokuserar på vad du vill få sagt. Jag tar hand om resten. Lite som room service för livesändningar.

Inför livesändningen

 • Sätta upp landningssidor och externa kommunikation kring eventet
 • Hantera bokningar 
 • Planera format och innehåll med dig. 

Under livesändningen

 • Hantera filmning, mikrofoner, ljudmixning, liveklippning, grafik etc. 
 • Kvalitetssäkra utsändningen
 • Skapa trygghet för deltagarna i sändningen

Efter livesändningen

 • Trimma eller klippa om livesändningen så att den kan användas i fler sammanhang efteråt, och därmed ge störst effekt av din satsning. 

För att hitta nya kunder och medarbetare måste de först och främst känna till att du finns. Genom att kombinera strukturerat arbete för content och SEO med betald synlighet online stärker du ditt varumärke och syns på ett relevant sätt för de du vill nå ut till. 

Stöttning av kommunikation

 • Struktur och hantering av sponsrade inlägg
 • SEO-arbete för webb
 • Kanal- och formatval
 • Kampanjupplägg och -uppföljning

Digital och analog annonsering

 • Annonsering / Paid social på Meta och LinkedIn
 • Sökmotorannonsering / SEM
 • Prospektering och målgrupphantering online
 • Grafisk form för printannonsering

Ditt varumärke byggs i varje kontakt med kunderna. Oavsett om du vill det eller inte. Genom att skapa en bra bas för hela bolagets kommunikation ser du till att det blir enkelt för medarbetarna att göra rätt. 

Det här arbetet är både strategiskt i form av planering, roadmaps och strukturer, och väldigt operativt i form av mallar, kanaler och verktyg som stärker ditt varumärke. 

Content och plattformar

 • Skapa lättanvända mallar för presentationer, offerter och andra kunddokument. 
 • Ta fram ny grafisk profil 
 • Bygga webbplatser
 • Sociala media och digitala kanaler
 • Nyhetsbrev – system och löpande innehåll

Strategi 

 • Workshops med ledning kring marknadsarbetet
 • Marknadsstrategier, målgrupper och strukturer
 • Contentplanering

När du behöver fler händer och tankar i marknadsarbetet kan jag utifrån min breda erfarenhet snabbt kan hoppa in där behovet är som störst. 

Ofta handlar det om att leda ett kommunikationsprojekt från a till ö, men jag kan lika gärna vara en second opinion eller hjälpa till med problemlösning i specifika uppdrag. 

Tidsbegränsade uppdrag

 • Projektledningsuppdrag, t.ex. att driva webbprojekt, producera årsredovisningar etc. 
 • Interim CMO / Marknadsansvarig vid vakanser

Stöd utifrån behov

 • Problemlösning, coachning och second opinions
 • Kreativa projekt
 • Löpande hantering av kommunikationsuppdrag, t.ex. operativt hantera contentplaner. 

Att skapa kommunikation som får goda idéer att växa.

Jag grundade Hallgren Media 2020 eftersom jag älskar bra kommunikation. Och jag mötte samtidigt alldeles för många svenska B2B-bolag som inte visade upp sina bästa sidor vilket kändes trist. Bra bolag och goda idéer behöver få möjlighet att växa, och mitt sätt att hjälpa till med det är inom marknadsföring och kommunikation. Så därför gör jag det jag gör. Också för att det är fantastiskt kul förstås.Jag har byggt upp och drivit marknadsavdelningar från grunden i entreprenöriella bolag, lett team, projekt, deltagit i ledningsgruppsarbete och har under tiden byggt en riktigt bra kompetens kring att skapa kostnadseffektiv, resultatinriktad och kommersiellt betydelsefull kommunikation. Den kompetensen är nu tillgänglig för din organisation utifrån vad just ni behöver. Några av mina vanligaste uppdrag landar i tjänsterna du ser här. Hör gärna av dig så pratar vi vidare. 
Jag grundade Hallgren Media 2020 eftersom jag älskar bra kommunikation. Och jag mötte samtidigt alldeles för många svenska B2B-bolag som inte visade upp sina bästa sidor vilket kändes trist. Bra bolag och goda idéer behöver få möjlighet att växa.Med 20+ år i branschen har jag byggt en riktigt bra kompetens kring att skapa kostnadseffektiv, resultatinriktad och kommersiellt betydelsefull kommunikation. Den kompetensen är nu tillgänglig för din organisation utifrån vad just ni behöver. Några av mina vanligaste uppdrag landar i tjänsterna du ser här. Hör gärna av dig så pratar vi vidare. 
Signatur med namnet Andreas Hallgren
Andreas Hallgren - Marketing as a Service-tjänster genom Hallgren Media